Implementation of INSPIRE in Turkey / Türkiye'de INSPIRE Uygulama Çalışmaları

| Share

Group members

Turkish INSPIRE Interest Group

Owner: M. Taner Aktas, GISP

Group members: 224

Description:

image This group is focused on providing a networking platform for everything related to 1)  governance (giving direction, overseeing ownership, sustainability); 2) data, policy & principles (standards, quality, access, sharing, publishing, licensing); 3) legislation (monitoring, enforcement, intellectual property, liability); 4) implementation (infrastructure, progress, ICT); and 5) capacity building (training, education, HR development) and all other topics including consultation, cooperation and coordination for Turkish National SDI (NSDI) & adoption of INSPIRE in Turkey.

image Bu grup, Türkiye’nin Ulusal CBS (CBS-A) altyapısı ve Türkiye’de INSPIRE adaptasyonu için 1) yönetişim (yön verme, sahipliği gözetme, sürdürülebilirlik); 2) veri, politika ve esasları (standartlar, kalite, erişim, paylaşım, yayınlama, lisanslama); 3) mevzuat (izleme, yaptırım, fikri mülkiyet, sorumluluk); 4) uygulama (altyapı, ilerleme, BİT); ve 5) kapasite geliştirme (eğitim, öğretim, İK geliştirme) ve danışmanlık, işbirliği ve koordinasyon gibi benzer tüm diğer konularda bir paylaşım platformu olmaya odaklanmıştır.

Brief description: Implementation of INSPIRE in Turkey / Türkiye'de INSPIRE Uygulama Çalışmaları

Tags: , , , , , ,

Website: http://www.gisfusion.com

Group news

news:nogroup

Group files

This group does not have any files yet

Group blog

This group does not have any blog posts yet

RSS Feeds

This group does not have any RSS feeds yet